زمینه‌های پژوهشی

  • تحلیل و طراحی سیستم­های ارتعاشی و کنترلی خودرو
  • کنترل غیر خطی، مقاوم، تطبیق و هوشمند
  • طراحی الگوریتم­ طراحی مسیر برای مانور‌های مختلف خودرو و ربات‌های چرخ‌دار
  • مدلسازی سیستم­های دینامیکی به روش باند گراف