سوابق کاری و آکادمیک

سوابق کاری

 

سوابق آکادمیک

  • داوری مقالات (ISI) در ژورنال‌های معتبر خودرو و مهندسی کنترل – لینک گواهی مقالات داوری شده
  • استاد حل تمرین درس سیستم‌های دینامیکی (مدل‌سازی به روش باندگراف)، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، از مهر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵ (نیمسال اول سالتحصیلی ۱۳۹۵/۹۶)، ایران، تهران
  • استاد حل تمرین درس ارتعاشات پیشرفته، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، از بهمن 1394 تا تیر 1395 (نیمسال دوم سالتحصیلی ۱۳۹۴/۹۵)، ایران، تهران
  • استاد حل تمرین درس ریاضیات مهندسی پیشرفته، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، از مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵ (نیمسال اول سالتحصیلی ۱۳۹۴/۹۵ و ۱۳۹۵/۹۶)، ایران، تهران
  • مدرس نرم‌­افزار المان محدود ANSYS، انجمن علمی مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، از مهر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲، ایران، تبریز
  • سردبیر مجله علمی-فرهنگی گشتاور و عضو هیئت بنیانگذاران، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، از مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲، ایران، تبریز
  • مسئول برگزاری و طراح مسابقه بزرگ روز مهندس، دانشکده مهدسی مکانیک، دانشگاه تبریز، ایران، تبریز، اسفند ۱۳۹۳
  • مسئول کمیته علمی پژوهشی انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، از مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳، ایران، تبریز