تحصیلات

● دانشجوی دکتری: (۱۳۹۷- حال) رشته مهندسي مكانيك، دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا

موضوع پايان‌نامه تحصيلي: کنترل موتور

استاد راهنما: پروفسور روبرت باب کوخ

 

● كارشناسي ارشد: (۱۳۹۳- ۱۳۹۵) رشته مهندسي مكانيك (گرايش خودرو)، دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

معدل کل: ۱۷/۹۰ (رتبه اول گرایش)

موضوع پايان‌نامه تحصيلي: طراحی مسیر مطلوب و هدایت خودرو با راننده خواب‌­آلود.

استاد راهنما: دکتر رضا کاظمی

استاد مشاور: دکتر شهرام آزادی

 

● كارشناسي: (۱۳۸۹-۱۳۹۳) مهندسي مكانيك (گرايش طراحي جامدات)، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

معدل کل: ۱۶/۰۵ (رتبه ۱۵ ورودی (۱۰۶ نفر))

موضوع پايان‌نامه تحصيلي: طراحی و تحلیل عددی مخازن تحت فشار کامپوزیتی خودرو.

استاد راهنما: دکتر حسن بیگلری